02-653-2277
โฮมเพจ | เกี่ยวกับ PJR | ประโยชน์ของ PJR | ขอบข่าย | EMS | ข่าวสำคัญ | คำถามที่ถามบ่อย | มาตรฐาน | รายชื่อลูกค้า

ล่าสุด เป็นหน่วยรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับการจดทะเบียนรับรองระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002!

PJR:บริษัทอันดับหนึ่งที่จดทะเบียนรับรองระบบแก่บริษัทอเมริกันเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน*

Perry Johnson Registrars, Inc. กำลังเปิดรับสมัครผู้ตรวจประเมินที่สอบผ่านหลักสูตร ISO/TS 16949:2002 Certification Body Auditor Certification ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมินที่มีสถานะบัตรปกต

รากฐานแห่งคุณภาพ

Perry Johnson Registrars, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดย Perry L. Johnson บริษัทฯ ของเราจัดสรรการตรวจสอบระบบคุณภาพโดยบุคคลอิสระตามมาตรฐานต่อไปนี้**

ISO 9001:2008 ISO 13485 TL 9000
ISO 22000:2005 ISO 14001 OHSAS 18001
AS9100 TE Supplement RCMS®/RC14001
AS9120 ISO 27001:2005 ISO/TS 16949:2002
*ใหม่* -- National Standard for Facility Hurricane Preparedness -- *ใหม่*
**เป็นไปตามระดับของการรับรอง

PJR ได้รับการรับรองโดย ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB - formerly RAB), the Raad voor Accreditatie (RvA), the Japanese Accreditation Board (JAB), the United Kingdom Accreditation Service (UKAS), the Brazilian National Institute of Metrology (INMETRO), the Italian National System for Accreditation of Certification and Inspection Body (SINCERT), the Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

Perry Johnson Registrars คือหนึ่งในผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานการบริการทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (GSA Schedule) GS-10F-0025K.

ประโยชน์ของ PJR

Perry Johnson Registrars, Inc. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ความยืดหยุ่นคือหลักสำคัญเมื่อมีการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

กรุณาติดต่อ PJR เพื่อขอรับข้อมูลในรูปวิดิโอและราคาได้ฟรี

เติบโตได้รวดเร็ว

การจดทะเบียนรับรองระบบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธุรกิจได้ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในมาตรฐาน แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยพันธะสัญญา ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้รับ ISO 9000, AS9100, TL 9000, ISO 14001 หรือ TE Supplement.

อย่าเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดนี้กับบริษัทฯ จดทะเบียนรับรองระบบอะไรก็ได้ แต่จงไปให้ถึงจุดหมายของท่านด้วยบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักและนับถือทั่วโลก ขณะนี้ Perry Johnson Registrars, Inc. คือผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบบริหารคุณภาพที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้ตรวจประเมินของ PJR มีประสบการณ์โดยเฉลี่ย 15 ปีในการตรวจประเมิน และ 18 ปีทางด้านการรับรองคุณภาพ (Quality Assurance).

ท่ามกลางประโยชน์ของ PJR มีนโยบายที่เด่นชัด คือ

 • ไม่บังคับให้ต้องเยี่ยม site งานในเบื้องต้น
 • ไม่คิดค่าปรับหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ (ถ้าแจ้งล่วงหน้า)
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ไม่เก็บค่าล่วงเวลา
 • ไม่คิดค่าเดินทางเกินจริง สำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมิน
 • โล่ห์รับรอง 1 อัน สำหรับลูกค้า 1 ราย
 • เขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ทั้งเล็ก กลาง หรือ ใหญ
 • ใบรับรองระบบ 3 ใบ
 • ให้ประโยชน์เพิ่มจากการตรวจประเมิน

แบบทดสอบรากสาเหตุ/การปฏิบัติการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

*PJR จดทะเบียนรับรองระบบบริหารคุณภาพให้บริษัทฯ ต่างๆ มากกว่าผู้รับจดทะเบียนรายอื่นในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของ Quality Systems Update: 1999, 2000, 2001 และ 2002.โทร: 02-653-2277 • แฟกซ: 02-653-2278
อีเมล์: thailand@pjr.com

PJR เป็นสมาชิกระดับดีของ IAAR.